Pelaksanaan Ujian Sekolah SMK Negeri 2 Negara T.P 2020/2021 sebagai berikut :

  1. Ujian Sekolah dilaksanakan dari Hari Rabu, 17 Maret 2021 sampai dengan Jumat, 26 Maret 2021
  2. Penginputan Soal dilakukan oleh Panitia Ujian Sekolah
  3. Pelaksanaan US dilakukan secara Daring menggunakan Google Form dilaksanakan sesuai jadwal
  4. Jadwal Pelaksanaan :

Leave a Comment